เหรียญ หลวง ปู รอด วัด บาง น ำ วน

เหรียญหล่อ หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน สมุทรสาคร. 1089. เหรียญหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวน สภาพแบบนี้ค่านิยมเบาๆ เพียง ๑.๕ .... เหรียญปั๊มรุ่นแซยิด หลวงปู่รอด วัดวังน้ำวน ปี2477 ตลาดพระเครื่อง ฝาก .... พระเครื่องจ.สมุทรสาคร : เหรียญ เสมา หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน ปี 2515. เหรียญเสมาหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน - Kaidee. เหรียญปั๊ม หลวงปู่รอด พุทธสัณโท วัดบางน้ำวน จ.สมุทรสาคร - สมาคมผู้ .... พระเครื่องจ.สมุทรสาคร : แซยิด หลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน ใบเซอร์ท่าพระจันทร์. H395 เหรียญหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน ย้อนยุค จ.สมุทรสาคร ปี ๒๕๑๐ ...