การขึ นทะเบียนแรงงานต างด าว 2560

บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ... MOU ที่ท่านอธิบดีกรมการจัดหางาน เร่ง .... ระบบยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวผ่านอินเตอร์เน็ต ทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ .... Department of Fisheries : กิจกรรม. กระทรวงแรงงานเผย 9 ศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียน .... เปิด 4 มาตรา พ.ร.ก.แรงงานต่างด้าวฯ เลื่อนบังคับใช้. แรงงานต่างด้าว ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวใหม่ 2560. การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว กัมพูชา) - JDCS. Untitled